Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1909/STNMT-TNN
Ngày ban hành 01/11/2022
Trích yếu Thông báo mời tham gia sơ tuyển đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành Sở TNMT
Lĩnh vực Khoáng sản
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm img20221101_15494334.pdf
°
751 người đang online