Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 02/TM-TTQTTT
Ngày ban hành 31/07/2023
Trích yếu Thư mời thẩm định giá (lần 2)
Cơ quan ban hành Trung tâm Quan trắc - Thông tin TNMT
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm thư mời thẩm định giá lần 2.pdf
°
33 người đang online