Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 781/TNNQG-ĐT
Ngày ban hành 17/11/2023
Trích yếu Gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 11 năm 2023
Cơ quan ban hành Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia
Lĩnh vực Nước và Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm 12. So TNMT_DBBB_Signed.pdf
°
50 người đang online