Hưng Yên bổ sung quy hoạch 3 mỏ khai thác cát trên sông Hồng

Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ 6, 3 khu vực cát lòng sông Hồng sẽ được bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

3 mỏ được bổ sung vào quy hoạch là: mỏ ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên có trữ lượng dự báo 150.000m3; mỏ ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu có khoảng 280.000m3 và mỏ ở xóm Chài, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang có trữ lượng khoảng 275.000m3.

Theo tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên, việc đề nghị bổ sung 3 mỏ này dựa trên cơ sở điều tra, khảo sát, đo đạc tại một số khu vực có tiềm năng trữ lượng, không vi phạm vùng cấm hoạt động khoáng sản. Đồng thời đã có văn bản xin ý kiến của Bộ TN&MT, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hà Nam về các khu vực bổ sung quy hoạch.

Các khu vực này cách xa mép bờ sông 100m, không sâu hơn lòng sông hiện tại, đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và cũng đã có ý kiến đồng thuận của chính quyền địa phương.

Trước khi bổ sung 3 mỏ trên, toàn tỉnh Hưng Yên có 13 mỏ cát bãi bồi và 11 mỏ cát lòng sông trên sông Hồng, sông Luộc đã được phê duyệt tại quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh.

Hiện tại tổng trữ lượng cát trên sông Hồng, sông Luộc của tỉnh Hưng Yên chưa khai thác là khoảng 10,7 triệu m3, trong đó còn 5,3 triệu m3 đã quy hoạch nhưng chưa cấp phép khai thác. Theo dự báo, nhu cầu cát xây dựng của Hưng Yên đến năm 2020 là khoảng trên 40 triệu m3.

nguồn: hungyentv.vn