7 huyện, thành phố khai thác nước ngầm quá mức

Theo khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng trữ lượng nước dưới đất (nước ngầm) có thể khai thác trên địa bàn tỉnh hiện nay là trên 1,1 triệu m3/ngày, trong đó trên 81% trữ lượng nước ngầm nằm ở tầng chứa nước phía dưới sâu (tầng chứa nước pleistocene).

Do nhu cầu sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt ngày càng cao nên đã xảy ra tình trạng khai thác quá mức. Có tới 7/10 huyện, thành phố hiện đang khai thác nước ngầm ở mức cao hơn 30% tổng trữ lượng nước ngầm có thể khai thác gồm: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang, Khoái Châu, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. 
 
Tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngầm đã diễn ra cục bộ tại một số địa phương. Kết quả quan trắc nước ngầm do ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ năm 2012 đến nay cho thấy, mực nước ngầm tại một số khu vực phía tây huyện Văn Lâm, phía đông huyện Văn Giang giảm bình quân 0,25-0,35 mét/năm.
 

nguồn: baohungyen.vn