Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cừ

Ngày 8.1, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng tại các xã Tam Đa, Minh Tiến; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tống Trân (Phù Cừ).

               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        c

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tống Trân (Phù Cừ)

Theo báo cáo của xã Tam Đa, đến nay toàn xã có trên 240ha đất chuyển đổi, với các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: Cam đường canh, cam Bố Hạ, bưởi Diễn... Trong đó, nhiều loại cây cho giá trị canh tác từ 600 triệu đồng - gần 1 tỷ đồng/ha/năm. Trong quá trình chuyển đổi cây trồng, chính quyền xã đã ký cam kết với các hộ dân không xây lều lán trên đất nông nghiệp, không phá vỡ quy hoạch. 
 
Hiện nay, xã Minh Tiến có trên 160 ha đất chuyển đổi, chủ yếu là trồng cây vải lai chín sớm. Trong đó, có khoảng 100 ha diện tích chuyển đổi đã cho thu hoạch. 
 
Đối với xã Tống Trân, đến hết năm 2018, toàn xã đã cấp được 2.113/2.222 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu dân cư, đạt tỷ lệ trên 95%; cấp được 1.491/1.620 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 92%.
c
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra mô hình chuyển đổi cây trồng tại xã Tam Đa (Phù Cừ)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao mô hình chuyển đổi cây trồng tại hai xã Tam Đa, Minh Tiến. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, hai xã Tam Đa, Minh Tiến cần tiếp tục vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo đúng quy hoạch. Trong đó, chú trọng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao với các mô hình sản xuất thực phẩm sạch, theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung. Việc sản xuất cần theo đúng quy trình, kỹ thuật để bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Huyện Phù Cừ cần phối hợp với các sở, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn chuyển đổi cây trồng; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm. Riêng đối với xã Tam Đa, hiện nay nhiều diện tích trồng cam trên địa bàn đã bước vào giai đoạn thu hoạch, chính quyền xã cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm bắt thời điểm thu hoạch để đạt năng suất, chất lượng tốt nhất; phối hợp với ngành chức năng mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân.
 
Tại xã Tống Trân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã. Đồng thời yêu cầu xã chia sẻ kinh nghiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong công tác xử lý vi phạm đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu huyện Phù Cừ và các địa phương cần có giải pháp bứt phá để 3 xã của huyện Phù Cừ và 25 xã của các địa phương khác hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt ở các địa phương, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở, xử lý đất dôi dư. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội để đôn đốc, hướng dẫn, giúp các địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

nguồn: baohungyen.vn