Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính TN&MT

xem chi tiết đính kèm tại đây: xây dựng quy trình nội bộ.pdf