Bản tin tài nguyên nước số 11 năm 2022

Xem chi tiết bản tin tài nguyên nước số 11 năm 2022 tại đây: Ban tin TNN so 11.2022.pdf