Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy máy sản xuất linh kiện xe điện, xe máy, máy làm vườn và gia công cơ khí”

Xem chi tiết tại đây: Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án THịnh Vượng.pdf