Siết chặt quản lý đất đai

Những năm trước, công tác quản lý đất đai ở tỉnh có lúc, có nơi còn lỏng lẻo nên phát sinh nhiều vi phạm. Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm ở cấp xã chưa hiệu quả, còn xảy ra tình trạng buông lỏng, dung túng ở một số địa phương khiến vi phạm về đất đai trở thành vấn đề nổi cộm và bức xúc. Việc siết chặt quản lý đất đai, nhất là từ cơ sở trong thời gian gần đây đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.

Ngày 16/3/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 02) và ngày 31/3/2017, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 93a/KH-UBND về giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép (Kế hoạch số 93a). Thực hiện Chỉ thị số 02 và Kế hoạch số 93a đã thúc đẩy các địa phương, các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt.

Huyện Khoái Châu thời gian qua đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai. Hằng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu cho biết: Xác định việc sử dụng đất đai hiệu quả sẽ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phòng chủ động phân công công chức bám sát cơ sở, tham mưu với UBND huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, qua đó xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, không để phát sinh mới các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

Nếu như tính đến cuối năm 2021, huyện Khoái Châu ghi nhận hơn 3 nghìn trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, công trình thuỷ lợi, hành lang giao thông, hành lang thủy lợi, bến bãi, thì đến cuối năm 2022, toàn huyện đã giải tỏa được gần 1 nghìn trường hợp vi phạm. Riêng trong những tháng đầu năm 2023, huyện có thêm hàng trăm vi phạm được xử lý triệt để. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm, đặc biệt với những địa phương để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, xảy ra tái vi phạm, huyện đã kiên quyết xử lý, điều chuyển lãnh đạo UBND cấp xã.

Từ năm 2022 đến nay, huyện Kim Động cũng là một trong những địa phương tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt giải tỏa các công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi. Đồng chí Đinh Quang Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Động cho biết: UBND huyện đã tiến hành kiểm tra công vụ; tạm đình chỉ điều hành một số chủ tịch UBND cấp xã để tập trung cho công tác giải tỏa vi phạm về đất đai. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, huyện đã thành lập 5 đoàn kiểm tra tại tất cả các xã, thị trấn nhằm kiểm tra và đôn đốc việc xử lý vi phạm về đất đai; đồng thời, lấy kết quả của việc thực hiện xử lý vi phạm đất đai làm căn cứ xếp loại chính quyền, lãnh đạo quản lý.

Giai đoạn từ 1/7/2014 đến 31/3/2017, huyện Kim Động có 562 trường hợp vi phạm về đất đai; đến hết tháng 10/2022, toàn huyện đã xử lý được 482 trường hợp. Giai đoạn từ 31/3/2017 đến 31/10/2022, huyện Kim Động có 297 trường hợp vi phạm; đến tháng 12/2022, huyện đã xử lý được khoảng 80% số vi phạm, trong đó chủ yếu là các công trình, nhà ở, chuồng trại và lều lán...

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 93a, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, UBND cấp huyện, cấp xã nên công tác quản lý nhà nước về đất đai có nhiều biến chuyển tích cực. Theo tổng hợp của các huyện, thị xã, thành phố, đến giữa năm 2022, toàn tỉnh có hơn 12,3 nghìn trường hợp vi phạm xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp. Đến hết năm 2022, đã xử lý giải tỏa được hơn 6,4 nghìn trường hợp. Một số địa phương đã thực hiện đạt kết quả cao trong công tác giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp như: Giai đoạn từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/3/2017: Thành phố Hưng Yên đạt 98,25%; huyện Phù Cừ đạt 85,15%; huyện Kim Động 85,56%; huyện Khoái Châu 87,50%. Giai đoạn từ 31/3/2017 đến 31/10/2022: Huyện Phù Cừ không còn trường hợp nào vi phạm phải giải tỏa; một số  huyện, thành phố đạt tỷ lệ cao như: Thành phố Hưng Yên đạt 98,25%; huyện Yên Mỹ 97,34%, huyện Khoái Châu 88,12%,...

Một số nguyên nhân dẫn đến vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai như: Sự thiếu trách nhiệm của người sử dụng đất và một số cán bộ quản lý đất đai ở cơ sở; sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương; lãnh đạo địa phương vẫn còn tâm lý ngại va chạm, thiếu kiên quyết. Khắc phục những hạn chế trên, trong 2 năm trở lại đây, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành hàng chục quyết định về việc tạm dừng điều hành chung của chủ tịch UBND cấp xã để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải tỏa vi phạm về đất đai; đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác để kiểm tra tình hình, đôn đốc các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh tổ chức giải tỏa, cưỡng chế giải toả các công trình vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Đức Kiền, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Từ năm 2022 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 93a trên địa bàn tỉnh. Ở nhiều địa phương, việc ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai đã được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Tuy nhiên, ở một số địa phương khác vẫn còn tình trạng xử lý thiếu kiên quyết, chậm xử lý vi phạm. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị chuyên môn và địa phương để thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực đất đai như: Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật đất đai; kịp thời ngăn chặn những sai phạm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai…

Cổng TTĐT

https://baohungyen.vn/