Báo cáo đề xuất cấp GPMT “Nhà máy sản xuất dây và cáp điện Trường Thành” của Công ty TNHH sản xuất dây và cáp điện Trường Thành

Xem chi tiết tại đây: Trường thành.pdf