Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
262/QĐ-STNMT 26/05/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Cải tạo, nâng cấp ĐH.62 (đoạn từ QL.38 cũ đến ĐT.384)"
263/QĐ-STNMT 26/05/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dủa dự án "Khu dân cư mới Nu-3, khu Đại học Phố Hiến "
261/QĐ-STNMT 26/05/2023 Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dủa dự án "Cải tạo, nâng cấp ĐH.66 (đoạn từ ĐT.376 cũ đến Đh.63) "
276/TNNQG-ĐT 23/05/2023 Gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2023
15-2023/KTTV10 21/05/2023 Dự báo khí tượng thủy văn tuần 03 tháng 5 năm 2023
25/TTPTQĐ-QLPTQĐ 11/05/2023 Tạm hoãn đấu giá quyền sử dụng đất
27/TTPTQĐ-QLPTQĐ 11/05/2023 Tạm hoãn đấu giá quyền sử dụng đất
255/TNNQG-ĐT 11/05/2023 Gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 5 năm 2023
224/QĐ-STNMT 11/05/2023 Quyết định vv thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Khu dịch vụ tổng hợp Hưng Phát"
23/TB-TTPTQĐ 27/04/2023 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
66/TTTCTĐA06 25/04/2023 Sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
16/TB-TTPTQĐ 19/04/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên
45/TTĐGTS 18/04/2023 Thông báo bán đấu giá tài sản
14/TB-TTPTQĐ 13/04/2023 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
203/TNNQG-ĐT 10/04/2023 Gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 4 năm 2023
1 2 3 4 5 6    
°
919 người đang online